Na stronie Filharmonii Łódzkiej w zakładce WYSTAWY ONLINE została zamieszczona wystawa, której ważną część stanowią materiały związane z wydarzeniami związanymi z przedwojenną działalnością chórów, organizowanymi na terenie Poznania.
Historia ta wiąże się  z dziejami muzycznymi Poznania także przez postać  Władysława Raczkowskiego, który od chwili przyjazdu do Łodzi  stał się jedną z głównych postaci życia kulturalnego miasta.

Zaprasza  do zapoznania się, obejrzenia i przeczytania.
Archiwistka Filharmonii Łódzkiej oraz kurator wystawy 
Pani Bożena Pellowska-Chudobińska
www.filharmonia.lodz.pl Galeria zdjęć: