Z zapisków kronikarskich i kwerendy dokumentów archiwalnych wynika, że już w latach 1880-1904 w Czempiniu istniało Koło Śpiewackie założone przez ks. Franciszka Nowaka ówczesnego administratora parafii czempińskiej i p. Józefa Eckerta  przy Towarzystwie Przemysłowym. Po zmianie proboszcza parafii czempińskiej  pieczę nad Kołem Śpiewackim przejął ks. Apolinary Tłoczyński znakomity muzyk i kompozytor - budowniczy Kościoła Farnego w Czempiniu.Po śmierci ks. A. Tłoczyńskiego  parafię czempińską przejął ks. Infułat Karol Kiełczewski, który rejestruje Koło Śpiewu jako Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze w Związku Kół Śpiewaczych Polskich na Wielkie Księstwo Poznańskie w Poznaniu 27.01.1909 roku. W 1910 roku p. inż. Antoni Jezierski (miejscowy przedsiębiorca) ufundował sztandar. Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze uchwaliło statut, pieczęcie i oznaki. Kontynuatorem tych tradycji jest obecny chór "HARFA" liczący 34 osoby, który jest bardzo aktywnym stowarzyszeniem na terenie miasta i gminy, powiatu i regionu. Prezesem Towarzystwa jest Stanisław Wiśniewski zapalony działacz społeczny, kronikarz i regionalista, który zgromadził spore materiały kronikarskie i archiwalne dotyczące ruchu muzycznego.                  Podczas uroczystego koncertu prezes Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr wręczył Towarzystwu Odznakę Honorową Związku  I stopnia Złotą z Wieńcem Laurowym.  W trakcie spotkania po koncercie w Restauracji "Kogucik"  kilku członków Towarzystwa uchonorowanych zostało odznakami honorowymi " Za zasługi dla Kultury Polskiej"  przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ora Odznakami Honorowymi WZChiO I,II,III i IV stopnia przyznanymi przez Zarząd WZChiO w Lesznie.

 Galeria zdjęć: