Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane są z myślą o twórcach i animatorach kultury, mających na gruncie swojej działalności osiągnięcia szczególne. Na przestrzeni 16 lat, wyróżnienia te przyznano twórcom hołdującym najwyższym artystycznym kanonom, jak też takim, których działalność związana jest z szeroko pojętą kulturą popularną. Dotychczasowymi laureatami nagród Marszałka w dziedzinie kultury byli między innymi Krystyna Feldman, Jerzy Gurawski, Sława Kwaśniewska, Lech Raczak, Krzysztof „Grabaż” Grabowski, Tomasz Budzyński, Piotr Śliwiński czy Krystyna Miłobędzka.

- Co roku staramy się wyróżnić przedstawicieli środowiska wielkopolskiej kultury. Nagradzamy ich finansowo, ale mam przekonanie, że jest to jakaś prestiżowa forma docenienia, zauważenia ich wieloletniej pracy w bardzo różnych obszarach kultury – podkreśla Marszałek Woźniak.

Z kolei stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego są formą pomocy materialnej, która przyznawana jest osobom, chcącym realizować przygotowane przez siebie zamierzenia kulturalne. Po raz pierwszy stypendia przyznano w 2005 roku, zatem bieżąca edycja jest już 15. Dla niektórych stypendystów udzielona pomoc nie jest wyłącznie wsparciem finansowym. Stypendium i realizacja własnego projektu kulturalnego wzmacnia wiarę w siebie, ośmiela do podejmowania dalszych kroków własnego rozwoju i na rzecz rozwoju kultury w regionie. Wśród efektów działań wspartych w ramach stypendiów są między innymi ciekawe książki, znakomite nagrania, wystawy fotografii i malarstwa.

Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury otrzymali: Nagrody otrzymali: Witold Banach, pisarz, regionalista, organizator Muzeum Ostrowa Wielkopolskiego, którym kieruje od roku 1988, autor m.in. książki „Radziwiłłowie. Burzliwe losy słynnego rodu”; Hanna Banaszak, popularna polska wokalistka, ale także autorka tekstów i kompozytorka, której słuchamy już 40 lat; prof. Przemysław Czapliński, historyk literatury XX i XXI wieku związany z Instytutem Filologii Polskiej UAM; Mirosława i Joto Giotto Dimitrow - ona to artysta plastyk, pedagog i poetka, on artysta rzeźbiarz, oboje związani są z Koninem; Aureliusz Goliński, skrzypek, wykładowca Królewskiego Konserwatorium w Kopenhadze, gdzie prowadzi klasę skrzypiec barokowych, inicjator i lider orkiestry Arte dei Suonatori; Paweł Grobelny, kurator i autor wielu wystaw poświęconych projektowaniu przestrzeni publicznej, a zwłaszcza miejskiej w Polsce i za granicą; Leszek Koźmiński, policjant, wykładowca kryminalistyki w Szkole Policji, twórca i współorganizator festiwalu kryminału Kryminalna Piła, to jedyny na świecie festiwal współtworzony przez instytucję kulturalną i szkołę policyjną; Tadeusz Paprocki, animator kultury, który w trakcie swej liczącej 55 lat działalności popularyzujący tradycje muzyczne wśród młodego i starszego pokolenia, głównie w środowiskach wiejskich i małych miastach.

Tegorocznymi stypendystami w dziedzinie kultury zostali: Anna Weronika Brzezińska, Łukasz Dziedziak, Filip Fornalik, Joanna Gogulska, Makary Górzyński, Sara Grolewska, Grzegorz Lazarek, Barbara Michalik, Paweł Młodkowski, Karol Olejniczak, Zbigniew Osajda, Grzegorz Plenzler, Jolanta Surma, Tomasz Szczepaniak, Maksymilian Święch, Eugeniusz Wawrzyniak, Marta Węglińska, Arkadiusz Wieczorek i Jerzy Wojciechowski.

Szczegółowy opis twórczości i działalności tegorocznych laureatów znajdą Państwo na https://www.umww.pl/kultura-nagrody ihttps://www.umww.pl/kultura-stypendiaGaleria zdjęć: