"Harmonijne śpiewanie" projekt  dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

Programu Kultura – Interwencje 2018.  Etno Polska.

Koncerty zorganizowane przez Zarządu Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” w Śmiglu.  w ramach projektu „Harmonijne śpiewanie”:

125 lat Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” w Śmiglu

Uroczysty koncert jubileuszowy 19 października 2018r., godz. 18:30  w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Śmiglu

100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości  11 listopada 2018r., godz. 16:00 w Kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Śmiglu

100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 12 listopada 2018r., godz. 16:30 w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach dla pensjonariuszy.

Niekwestionowanym dziedzictwem kultury niematerialnej Ziemi Śmigielskiej jest 125-letnie Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” działające przy Centrum Kultury w Śmiglu.

Chórzyści poprzez koncerty pragną propagować śpiew chóralny i zaprezentować się szerszemu gronu słuchaczy.

Chór na 3 koncertach wystąpi wspólnie z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Koncerty mają na celu podniesienie wrażliwości odbiorców na bodźce artystyczne oraz przybliżenie społeczeństwu muzyki chóralnej. Pomagają w uświadamianiu potrzeb podtrzymywania tradycji śpiewaczych przodków, a także wzmacniają szczere społeczne zaangażowanie w życie naszego środowiska lokalnego.

Przypadająca w tym roku 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości będzie szczególnie uroczyście obchodzona. Z tej okazji chór zaprezentuje pieśni patriotyczne na dwóch koncertach w Śmiglu i Jarogniewicach.

Bardzo miło i ciepło chór jest zawsze przyjęty podczas koncertów przez słuchaczy, widzów, pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

Chcemy nieść wszystkim radość poprzez śpiew.Galeria zdjęć: