Konkurs adresowany był do różnych grup wiekowych i ma na celu obok upowszechniania walorów artystycznych polskich pieśni patriotycznych również integrację międzypokoleniową oraz transfer wzorców kulturowych.

Cele Konkursu: popularyzacja pieśni patriotycznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zamiłowania do pieśni chóralnej, jako jednej z form działalnościmuzycznej, rozbudzanie wrażliwości estetycznej, umożliwienie zespołompublicznej prezentacji oraz konfrontacji poziomu artystycznego, uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej, upowszechnienie historii i tradycji Rawickiego Korpusu Kadetów. Ogółem w imprezie wzięło udział 335 uczestników, w tym 141 dzieci i 194 dorosłych.

Połączone chóry „Dzień dobry Biały Ptaku” muz Adam Markiewicz, sł Wanda Chotomska

Przesłuchania chórów odbyły się wod godz 1100- 14 00 Po przerwie odbyła się próba generalna koncertu finałowego.

Koncert finałowy w którym połączone chóry wykonały:

1.Pieśń  pt. „Dzień dobry Biały Ptaku”muz. A. Markiewicz,  sł. W. Chotomska – dyrygent Alina Nowak

- Młodzieżowy Chór „Kameleon” przy Domu Kultury w Rawiczu pod dyrekcją Jowity Augustyniak

- Chór „Bel Canto” Szkół Gminy Wijewo przy Branżowej Szkole I stopnia w Brennie pod dyrekcją Aliny Nowak

2.Pieśń pt. „Ostatni mazur” muz. F. Tymolski, sł. L.K. Łubiński– dyrygent Katarzyna Kaczmarek

- MłodzieżowyChór „Kameleon” przy Domu Kultury w Rawiczu pod dyrekcją Jowity Augustyniak

- Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego z Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity Augustyniak

- Żeński chór kameralny „Cantilena” z Włoszakowic pod dyrekcją Katarzyny Kaczmarek

3. Pieśń pt. „Hymn III Tysiąclecia” muz. i sł. Mirosław Gałęski – dyrygent Jowita Augustyniak

- MłodzieżowyChór „Kameleon” przy Domu Kultury w Rawiczu pod dyrekcją Jowity Augustyniak

- Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego z Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity Augustyniak

- Żeński chór kameralny „Cantilena” z Włoszakowic pod dyrekcją Katarzyny Kaczmarek

- Chór „Miriam” parafii p.w. św. Andrzeja Boboli pod dyrekcją Grażyny Neimann

- Chór męski im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka

- Chór „Bel Canto” Szkół Gminy Wijewo przy Branżowej Szkole I stopnia w Brennie pod dyrekcją Aliny Nowak

PROTOKÓŁ OBRAD JURY

I Wielkopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

im. Rawickiego Korpusu Kadetów

 Rawicz dn. 03.11.2018

      Dnia 3 listopada 2018 roku w sali widowiskowej Domu Kultury  w Rawiczu, w części konkursowej

I Wielkopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów wystąpiło 11 zespołów amatorskich, w tym 5 chórów dziecięcych oraz 6 dorosłych zespołów.

      Jury w ocenie prezentowanych programów artystycznych chórów wzięło pod uwagę:

- czystość intonacji, harmonię, kulturę dźwięku,

- motorykę-rytm, dynamikę, frazowanie,

- retorykę-artykulację słowną i muzyczną,

- dobór i zróżnicowanie repertuaru oraz jego wartość artystyczna.

       Jury po przesłuchaniu 11 chórów amatorskich, postanowiło przyznać brązowe, srebrne

i złote pasma oraz nagrody specjalne następującym zespołom:

Brązowe Pasmo otrzymał:

Chór „Moderato” Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Reginy Dybowskiej

Zespół folklorystyczny „Złote kłosy” z Bonikowa pod kierunkiem Elżbiety Kirstein

Chór „Hejnał” w Wijewie pod dyrekcją Katarzyny Wojczyszyn

Srebrne Pasmo otrzymał:  

Chór „Melodyjki” Szkoły Podstawowej w Dubiniepod dyrekcją Lucyny Rajch

Chór „Wiolinek” Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie pod dyrekcją Katarzyny Wojczyszyn

Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi Agnieszki Szymkowiak

Towarzystwo Śpiewu "Lutnia" im. Zygmunta Cichockiego przy Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie pod dyrekcją Katarzyny Swinarskiej

Złote Pasmo otrzymał:

Chór „Bel Canto” Szkół Gminy Wijewo przy Branżowej Szkole I stopnia w Brennie pod dyrekcją Aliny Nowak

Chór „Rozśpiewane sowy” Szkoły Podstawowej w Sowach Arlety Tysiak

Żeński chór kameralny „Cantilena” z Włoszakowic pod dyrekcją Katarzyny Kaczmarek

Chór Parafialny „Magnificat” z Pakosławia Reginy Dybowskiej

W ramach Pasm przyznano również nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach.

- w kategorii chórów dziecięcych

III nagrodę otrzymał:

Chór „Melodyjki” Szkoły Podstawowej w Dubiniepod dyrekcją Lucyny Rajch

II nagrodę otrzymał:

Chór „Rozśpiewane sowy” Szkoły Podstawowej w Sowach pod dyrekcją Arlety Tysiak

I nagrodę otrzymał:

Chór „Bel Canto” Szkół Gminy Wijewo przy Branżowej Szkole I stopnia w Brennie pod dyrekcją Aliny Nowak

- w kategorii chórów dorosłych:

III nagrodę otrzymało:

Towarzystwo Śpiewu "Lutnia" im. Zygmunta Cichockiego przy Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie pod dyrekcją Katarzyny Swinarskiej

II nagrodę otrzymało:

Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi Agnieszki Szymkowiak

I nagrodę otrzymał:

Chór Parafialny „Magnificat” z Pakosławia Reginy Dybowskiej

Grand Prix oraz Puchar Starosty Powiatu Rawickiego otrzymał:

Żeński chór kameralny „Cantilena” z Włoszakowic pod dyrekcją Katarzyny Kaczmarek

Przewodnicząca jury: prof. Anna Janosz

Członkowie: dr Alicja Szeluga, mgr Andrzej SłowikowskiGaleria zdjęć:Załączniki: