Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Śmiglu powstało w 1893 roku. Od 1978 r. działa przy Centrum Kultury w Śmiglu. Członkowie Towarzystwa pielęgnują tradycje śpiewania i biorą czynny udział w życiu środowiska lokalnego. Podczas koncertu jubileuszowego zaprezentowano efekt realizowanego w szkołach programu wg projektu chórzystki Chóru Harmonia  "Od maluszka do Harmoniuszka". Projekt jest finansowany ze środków pozyskanych z grantu. 

Podczas koncertu członkowie chóru otrzymali upominki od władz samorządowych a Prezes WZChiO wręczył człokom chóru honorowe odznaki WZChiO.Galeria zdjęć: