Pamiętaj,  przysłowia są mądrością narodu:

1. "Oswoić jest łatwiej niż panować."- JEAN-JAQUES ROUSSEAU

2. "Kto staje się władczy, zdradza, że jeszcze nigdy nie myślał uczciwie."- CHRISTIAN MORGENSTERN 

3. "Im większą masz władzę, tym większą musisz mieć cierpliwość"- Seneka

4."Każda władza degraduje człowieka.-Oscar Wilde