Významný polský hudebník, pedagog a hudební manažer spolupracuje již 25 let na mezinárodních festivalech a dalších akcích pořádaných ČR. Trvale propaguje českou kulturu na mezinárodním poli.Kromě projektu Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau a Pirna, který je nejvýznamnějším festivalem svého druhu v Ústeckém kraji, se Tadeusz Paprocki dlouhodobě podílí na vysílání českých orchestrů, pěveckých sborů, pohybových skupin a folklorních souborů do zahraničí. Ocenění se kromě ministra kultury ČR zúčastnila paní Marzena Ewa Krajewska z Velvyslanectví Polské republiky v Praze či předseda Svazu hudebníků ČR Miloslav Zelenka.

„Rád bych Vám srdečně poděkoval jako velikému obdivovateli a příznivci  české hudby, který se významně zasloužil o její propagaci i o propagaci českých orchestrů na mezinárodním poli a recipročně má velkou zásluhu na účasti polských sborů u nás. Opomenout nemohu ani Vaši dlouholetou činnost v oblasti vzdělávání, hudebních soutěží, přehlídek a seminářů, která dává po léta impulzy mnoha jednotlivcům a souborům k jejich další profesní práci.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Daniel Herman

MINISTERSTVO KULTURYGaleria zdjęć: