Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa została założona przez Henryka Basińskiego w 1992 roku. W jej skład wchodzą uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół w Rostarzewie oraz muzycy z okolicznych miejscowości. Załozycielem i pierwszym kapelmistrzem był Henryk Basiński – były nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Rostarzewie – rozbudził w wychowankach zainteresowanie muzyką oraz grą na instrumentach dętych. To właśnie ci uczniowie tworzyli pierwotny skład Orkiestry. Obecnie wielu z nich nadal realizuje swoje muzyczne pasje.

Wspominali jego pasję i zaangarzowanie byli uczniowe do których należeli Wojciech Jankowiak- wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Mariusz Zgaiński - Starosta Powiatu Grodziskiego i wielu innych.

W maju 2006 roku batutę oraz kierownictwo artystyczne obejmuje Dariusz Bartosz Basiński, syn Henryka. Dyrektorem Orkiestry, a zarazem placówki oświatowej, przy której zespół działa, jest Aldona Bobińska. Choreografia i opieka nad grupą taneczną została powierzona Katarzynie

Bocer – długoletniej tamburmajorce wielokrotnie wyróżnianej m. in. na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, gdzie muzycy niejednokrotnie gościli. Tamburmajorem Orkiestry jest Ewelina Kokornaczyk.

Podczas uroczystego koncertu członkom orkiestry wręczono złote, srebrne i brązowe Odznaki Honorowe PZChiO , Orkiestrę wyrózniono Złotą Honorową Odznaką PZChiO a kapelmistrz Dariusz Bartosz Basiński uhonorowany został Odznaką "Za załugi dla Kultury Polskiej" nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Odznaką " Zasłuzony dla Województwa Wielkopolskiego" nadaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Osiągnięcia Zespołu : http://www.orkiestrarostarzewo.com​

                                   https://www.youtube.com/watch?v=9-cFWtx3kVw Galeria zdjęć: