Relacje i nagrania z poprzednich edycji festiwalu : YouTube    YouTube    YouTube     YouTube   YouTube   YouTube       YouTube

Jury w składzie:

1. prof. Antoni Gref           - przewodniczący,

2. ppłk  Jarosłav Šip          - członek

3. ppłk mgr Petr Střiška    -  członek

4. mgr Tadeusz Paprocki  -  sekretarz

po wysłuchaniu programów koncertowych 7 orkiestr dętych  i decyzją Jury nagrody festiwalu otrzymały:

• BRĄZOWE PASMO

- Orkiestra Dęte Gminy Dopiewo

- Dziecięco-Młodzieżowa Legnicka Orkiestra Dęta

• SREBRNE 

- OKRA Vlamo Seniorenorkest Limburg -Belgia

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa

• ZŁOTE PASMO 

-  Orkiestra Dęta Harmonie 1872 Kolin - Czechy

- Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP Skalmierzyce

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Śmigla

 Grand Prix XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Folklory „Leszno 2017”      

Zdobyła     Orkiestra Dęta Harmonie 1872 Kolin- Czechy

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić następujących wykonawców:

1. Wojciecha Musiała-dyrygenta Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej OSP Skalmierzyce

2. Jitke Försterová       - solistkę instrumentalistkę na picollo z Harmonie 1872 Kolin 

3. Edmunda Marczaka - najstarszego czynnego muzyka orkiestr detych z   Miejsko-

                                           Gminnej Orkiestry Dętej OSP Skalmierzyce

Jury oceniając całokształt koncertów i organizację przesłuchań serdeczne podziękowanie  kieruje pod adresem organizatora Festiwali, Samorządów lokalnych oraz instytucjom kultury, za wspieranie kolejnej już XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Folkloru „Leszno 2017”, jedynej, międzynarodowej imprezy muzycznej, nie tylko w  Wielkopolsce, ale w zachodniej części kraju.

Szczególne słowa uznania Jury przekazuje działaczom Oddziału Leszczyńskiego PZChiO inicjatorowi i głównemu organizatorowi oraz wszystkim współorganizatorom, pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie, Centrum Kultury i Bibliotek w Osiecznej Domowi Kultury w Rawiczu za wniesiony wysiłek w przygotowanie tak znacznej międzynarodowej imprezy.

Ponadto Jury dziękuje:

- Dyrygentom za bardzo dobre przygotowanie orkiestr do konkursu i choreografom zespołów tanecznych do festiwalu,

- Wszystkim sponsorom, dzięki którym program ten mógł być z powodzeniem zrealizowany,

- Instytucjom, opiekunom i sponsorom, którzy, na co dzień sprawują nadzór i opiekę nad działającymi orkiestrami.

 

 Galeria zdjęć: