Kierownik artystyczny: Tadeusz Lankiewicz
 Prezes: Marianna Juchnowicz