Więcej informacji na portalu:

http://www.wearesinging.org/croatia-slovenia.html​