Stowarzyszenie Chór Gminno - Parafialny "Continuo" zaprasza wszystkich chętnych do rozwijania swoich zdolności muzycznych i wokalnych do zasilenia szeregów chórzystów.

Oferujemy naukę śpiewu na wysokim poziomie, udział w koncertach i festynach oraz wyjazdy w zgranym i miłym gronie .
Próby odbywają się o godz. 19.00 w salce katechetycznej, dla panów w poniedziałki a dla pań w środy .
Szczegółowe informacje można uzyskać podczas każdej próby lub bezpośrednio u dyrygenta P. Leszka Żelaznego w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie tel.0-65 5736-444