Dyrygent: Piotr Majer
Prezes: Krystyna Schulz 

www.ck-smigiel.pl