Dyrygent: Anna Romaniak      
 Prezes: Stanisław Wiśniewski

http://www.czempin.pl/CTS_Harfa.html