Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON Kościan

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON w Kościanie posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. posiada odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czytaj więcej